Αρχική Σελίδα
      Διοίκηση - Υπηρεσίες
      Υγεινομικός Κανονισμός
      Συμβεβλημένοι Γιατροί,
      Κλινικές & Διαγνωστικά Κέντρα
      Νέα & Ανακοινώσεις
      Αιτήσεις & Έντυπα
      Εισφορές
      Παροχές
      Επικοινωνία
Δείτε τον πλήρη κατάλογο των γιατρών, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων που είναι συμβεβλημένα με το Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
 Ε.Τ.Α.Α - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
 Καθυστερούμενες Ασφαλιστικές Εισφορές
 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Δ.Π. ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜ ΤΑΝ(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 
 
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2011
 
 
......................................................................................................................................................
  Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Παιραιά
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
 
 
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.Δ.Π.)
 
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
 
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
 
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
 
 
            © 2008 Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά. Ανάπτυξη και φιλοξενία: LawNet S.A.